Seglingsföreskrift

Tävlingsdag

17 juni 2017


Skepparmöte

10:00 i Tyrislöt


Arrangör

Norrköpings segelklubb

10 Märken

10.1 Cylindrar och tetror, meddelas på skepparmötet.


11 Starten

11.1 Starten mellan flagga på land och cylinder/tetra i sjön.

11.2 För tidig start straffas med tidstillägg med antal sekunder x 10.


14 Tidsbegränsning

14.1 Maximitiden för första båt i mål är 6 timmar.


16 Poängberäkning

16.1 Respektive båt startar på individuell tid enligt tabell som anges vid skepparmötet. Resultat avgörs på seglad tid omräknad mot SRS-tal.