Medlemskap

Vi välkomnar alltid nya medlemmar!

Du söker medlemskap genom att skriva ett brev till mejladressen medlem följd av @norrkopingsegelklubb.com Vi behöver veta:

Förnamn och efternamn

Förnamn och efternamn på medsökande (familj boende på samma adress som sökande)

Födelsetid, år månad datum (åååå mm dd)

Adress

Postnummer, postadress

Tel bostad, tel mobil

Båtnamn

Båtfabrikat

Båttyp (segelbåt, motorbåt)

Längd x bredd x djup x deplacement

Försäkringsbolag

Ange om ansökan avser båtplats i Lindö och upptagning Herstaberg. Ange även om ansökan avser förrådsbod i Lindö.


Fråga någon i styrelsen, om du undrar över något.

Avgifter 2023

Ni som redan betalar pensionärsavgift fortsätter att göra det, men det blir inga nya "Pensionärer".

Samtliga priser gäller årsvis om inte annat anges.

Inträdesavgift

1 000 kr varav 500 kr är nyckelpant

Senior, inkl familj

400 kr

Junior

150 kr

Pensionär  (bara befintliga "pensionärer", inga nya)

300 kr

Bryggplats säsong

900 - 1400 kr

Bryggplats vecka

300 kr

Förrådsbod

200 kr

Sjö- och torrsättning på slipen i Lindö

150 kr

Vinteruppläggning på Herstadberg beror på båtens storlek plus avgift för torr- och sjösättning. Priset varierar också med klubbens förhandlingar med Alvarbåtar.

Medlemsförmåner

Som medlem i Norrköpings Segelklubb har du tillgång vårt område i Lindö. Där finns bl.a:

- Klubbhus

- Bryggplats mellan Y-bommar (i mån av plats)

- Mastkran och mastskjul

- Slip där båten kan tas upp (med masten på)

- Omklädningsrum med dusch och bastu

- Verkstadslokal

- Förvaringsskåp att hyra i mån av plats